Vyberte stranu

Poplatky za Ističe

Poplatky za ističe pred elektromerom spôsobil začiatkom roku 2017 na strednom Slovensku veľký rozruch a pobúrenie odberateľov patriacich pod SSD (bývalé SSE-D).

Poďme si ukázať históriu vydávania rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len ÚRSO) od roku 2014 na rok 2015, 2016 a 2017 pre SSD (Stredoslovenská distribúcia). Pri stredoslovenskej distribúcii bola zmena cien poplatkov za za ističe najvýraznejšiá.

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava

 Od 1.1.2019 do 31.12.20121 Rozhodnutie číslo: 0019/2019/E (pdf), zo dňa: 8.11.2018

 Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina

 Od 1.1.2017 do 31.12.2021 Rozhodnutie číslo: 0194/2017/E (pdf), zo dňa: 23.2.2017

Sporné rozhodnutie z roku 2017 pre SSD

 Rozhodnutie ÚRSO č.0017/2017/E z 25.11.2016ceny pre rok 2017 (sporné rozhodnutie, ktoré niekoľko násobne zvýšilo pripojovací poplatok mimo domácnosti – firmy, spoločenstvá bytov, obce, admin.budovy, verejné osvetlenie a pod.) URSO č.0017_2017_E _Cenník distribúcie na rok 2017

SSD (SSE-Distribúcia)  vydáva tlačovú správu dňa 18.1.2017 , kde obhajuje ceny a tvrdí, že bude mať ešte nižší výnos ako v roku 2016! SSD (SSE-Distribúcia) – tlacova sprava 18.01.2017 

 

Platné ceny od 2017 po medializácii došlo k zmene cien

Rozhodnutie ÚRSO č.0164/2017/E z 25.1.2017 – úprava cien pre rok 2017 (po silnej medializácii a prvých faktúrach, ktoré sa mali roztrhať dochádza k zníženiu cien za ističe a zvýšenie cien za distribúciu a straty) URSO c.0164_2017_E úprava cien pre rok 2017

Oprava rozhodnutia č.0164/2017/E z 26.1.2017 – pri prepisovaní nastala všade v texte chyba a uvádzané číslo 0,8333, ktoré v rozhodnutí č.0164/2017/E neexistovalo nahradili správnym číslom 0,8833 Oprava_0164_2017_E preklep z 0,8333 na 0,8833.

Domácnosti

 

Firmy a SVB a NP

 

 

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice

Od 1.1.2018 do 31.12.2021 tarify Rozhodnutie číslo: 0010/2018/E (pdf), zo dňa: 30.11.2017

DOMÁCNOSTI – Ceny za ističe

ZSD

SSD

VSD

Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, ŽilinaVýchodoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice

DOMÁCNOSTI

D1 (všetky ističe): 1,31€/mes. + 37,74€/MWh

D2 (všetky ističe): 4,25€/mes. + 11,72€/MWh

D3 (všetky ističe): 7,21€/mes. + 11,72€/MWh

 

D4+D5 (25A/1): 3,75€/mes. + 27,92€/MWh

D4+D5 (25A/3): 11,25€/mes. + 27,92€/MWh

D4+D5 (32A/3): 14,40€/mes. + 27,92€/MWh

D4+D5 (50A/3): 22,50€/mes. + 27,92€/MWh

DOMÁCNOSTI

D1 (všetky ističe): 1,07€ + 65,35€/MWh

D2 (všetky ističe): 6,00€ + 17,43€/MWh

D3 dvojtarif (všetky ističe): 10,31€  + VT – 6,14€/MWh alebo NT – 0,14€/MWh

D4 dvojtarif (všetky ističe): 6,73€  + VT – 32,05€/MWh alebo NT – 8,31€/MWh

D5 dvojtarif (všetky ističe): 9,79€  + 0,1€/MWh

D6 dvojtarif (všetky ističe): 9,79€  + 0,1€/MWh

D7 dvojtarif (všetky ističe): 2,25€  + VT – 102,46€/MWh alebo NT – 3,20€/MWh

D8 dvojtarif (všetky ističe): 1,13€  + 0,1€/MWh

DOMÁCNOSTI

D1 (všetky ističe): 0,40€ + 62,09€/MWh

D2 (všetky ističe): 4,24€ + 31,29€/MWh

D3 dvojtarif (všetky ističe): 5,72€  + 29,39€/MWh

D4 dvojtarif (všetky ističe): 9,19€  + 12,79€/MWh

D5+D6 dvojtarif (všetky ističe): 3,71€  + 12,09€/MWh

 

 

D1 – nízka spotreba

D2 – Vyššia spotreba

D3 – 2.tarif bez blokovania

D4 – 2.tarif s blokovaním pre vykurovanie akumulačné alebo hybridné

D5 – 2.tarif s blokovaním pre vykurovanie priamoohrevné

 

 

 

 

D1 – nízka spotreba

D2 – Vyššia spotreba

D3 – 2.tarif bez blokovania

D4 – 2.tarif s blokovaním pre vykurovanie akumulačný ohrev vody alebo hybridné

D5 – 2.tarif s blokovaním pre vykurovanie priamoohrevné

D6 – 2.tarif s blokovaním pre tepelné čerpadlá

D7 – 2.tarif s blokovaním pre víkendoví režim

D8 – 2.tarif s blokovaním pre vykurovanie akumulačné

D1 – nízka spotreba

D2 – Vyššia spotreba

D3 – 2.tarif nízka spotreba akumulačné vykurovanie

D4 – 2.tarif vysoká spotreba akumulačné vykurovanie

D5 – 2.tarif s blokovaním kúrenie

D6 – 2.tarif s blokovaním pre tepelné čerpadlá

 

 

 

VT – vysoká tarifa, NT – nízka tarifa

Uvedené ceny sú bez DPH a ďalších poplatkov. Sú to len ceny za ističe – odberné miesto. Výhody a nevýhody jednotlivých kategórií nájdete v nižšie uvedených cenách jednotlivých distribúcií.

 

ZSD: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava

SSD: Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina

VSD: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice

FIRMY, BYTOVKY, SVB a NP – Ceny za ističe

ZSD: Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava

SSD: Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina

VSD: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice

Chcete vedieť koľko viete ušetriť zmenou hlavného ističa? Napíšte nám základné údaje a stlačte odoslať. Následne Vás budeme kontaktovať a dohodneme ďalší postup.

6 + 9 =

Plánujete zmenu dodávateľa elektriky alebo plynu?

Na stránkach ÚRSO sú ONLINE kalkulačky, ktoré Vám na základe Vašej spotreby elektriny, vypočítajú úsporu pri prechode k jednotlivým dodávateľom energií.